Ostatnie tygodnie wykresu CHFPLN charakteryzują się niewielką zmiennością. Interwał miesięczny (poniżej) dokładnie obrazuje sentyment cen począwszy od sierpnia i trwający do dnia dzisiejszego. 


Zamknięcia miesięcznych świec nadal znajdują się pod linią Kijun Sen, co niezmiernie świadczy o sentymencie prospadkowym, pojawiającym się po raz pierwszy od dwóch lat. Jednocześnie warto pamiętać o tym, iż jedna jaskółka wiosny nie czyni. Tenkan Sen nadal góruje nad swoim wolniejszym odpowiednikiem, Chikou Span jest nad wykresem, cena porusza się ponad chmurą, sam sentyment chmury jest nadal pro wzrostowy.Interwał tygodniowy jest już nieco bardziej pesymistyczny aniżeli miesięczny. Wykres jest pod chmurą, wybił chwilowo ostatnie minima z lutego bieżącego roku, by zaraz wrócić nad nie wrócić.
Reasumując, w dłuższym okresie na chwilę obecną nie przewiduję znaczących zmian. Aby zachwiać kursem franka do złotówki, spodziewałbym się długotrwałego spadku poniżej okolice 3.20, co musiałoby znaleźć swoje odzwierciedlenie w co najmniej kilku miesięcznych świecach.
Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.