Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Julity Chudko, pt. "Szukając Raju". Wernisaż będzie miał miejsce w piątek 8 maja o godzinie 19.00 w Centrum Olimpijskim w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. Wystawę będzie można oglądać w stolicy w dniach 8-30 maja br. Jest ona imprezą towarzyszącą XXII Przeglądowi Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz.

Julita jest fantastycznym fotografem. Jako Akademia Inwestora postanowiliśmy wspomóc ją przy zorganizowaniu tej wystawy. Oto jak sama autorka opisuje swoje zdjęcia:

"Na wystawie chcę ukazać czym dla mnie są góry, czego w nich szukam i jak tego szukam. Góry są dla mnie miejscem niezwykłym bez którego nie potrafię egzystować. Od nich zaczęła się moja przygoda z fotografią i stanowią one moją nieustającą inspirację. Moje patrzenie na góry i bycie w nich zmienia się. Szukam w nich różnych rzeczy, których nie znajduję na dole. Czasem szukam ciszy, niemyślenia, samotności, a czasem przygody, adrenaliny i bycia z drugim człowiekiem. Góry zmuszają mnie do przemyśleń nad sensem istnienia, wartością życia, istotą szczęścia. W nich szukam Boga, szukam siebie i drugiego człowieka, szukam odpowiedzi na odwieczne pytania. A odnajduję je zazwyczaj wtedy, gdy rzucam górom wyzwanie. One uczą mnie pokory i szacunku. Są miejscem przekornym, bo gdy szukam w nich mojego Raju, to czasem znajduję piekło, z którego chcę uciec i które mnie przeraża. 

Są dla mnie miejscem mistycznym i świętym, w którym zdarzają się rzeczy niezwykłe bo zdarza się, że stąpając po ziemi dotykam czasem nieba...

I myślę, że każdy z nas ma w sobie taką pierwotną potrzebę Raju i ja znajduję go w górach, chociaż czasem potrafią być piekłem."

Gorąco polecamy Wystawę "Szukając Raju" nie tylko inwestorom!

Więcej informacji na temat wystawy znajdziecie na stronie Muzeum Sportu i Turystyki: http://muzeumsportu.waw.pl/wystawy/wydarzenia/298-22-pfa-40-lat-w-gasherbrumach


Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.